Time expressions - explanations  2


När? (when?)

I + obestämd form  och I + ändelsen S   (I + indefinite form and I+ the ending S)            

i  morse / i lördags / i somras / i fjol /i natt /i morgon bitti /i övermorgon / i vinter

Ex: Jag jobbade till nio i går. (I worked until 9pm yesterday)
       Jag ska lägga mig tidigt i kväll.. (I will go to bed early this evening)
       I morgon bitti har jag ett möte klockan nio.(I have a meeting tomorrow morning at 9 am)
       I julas var jag i Lappland. (I was in Lapland last Christmas.)
       I fredags hade jag mycket bråttom på jobbet. (I was very busy at work last Friday

För – sedan (ago) = något som har hänt (something that has happened)

Ex: Jag kom till Finland för en månad sedan. (I came to Finland a month ago)
       Jag träffade min man för sju år sedan. (I met my husband seven years ago)
      

+ obestämd form av veckodagarna (indefinite form of the weekdays)

på måndag / på tisdag / på onsdag
 

Ex: Det ska regna på lördag! (It is going to rain on Saturday!)
       Vi ses på måndag. (See you on Monday.)

på/om + bestämd form (definite form),  något händer alltid / vana (something that always happens / habit)

på, om morgonen /på, om eftermiddagarna /på, om kvällarna /på, om torsdagen / på, om hösten / på, om julen

Ex: Jag stiger upp klockan sju om morgonen  (I usually get up at seven in the mornings)                 
       Tittar du ofta på TV på kvällarna? (Do you often watch TV in the evenings?)
        Vad brukar du göra på helgerna? (What do you usually do during the weekends?)
        Vi åker alltid utomlads om vintrarna. (We always travel abroad during the winters.)

om = något ska hända om en viss tid (something will happen within a certain time)

Exl: Hon kommer tillbaka om en timme. (She will come back in an hour)
        Jag ringer dej om två dagar. (I will call you in two days)

efter = något som har hänt/händer efter en annan period (something that has happened/will happen after another period)

Ex: Jag återvände kl. 18.00. Efter två timmar kom han tillbaka.(I returned at 6pm. He came back after two hours) 
      Efter att du ätit upp maten, kan du se på TV. (After you have eaten your dinner, you may watch TV)

Hur länge det tar att få något klart/avslutat (How long something will take to finish/get something done)

på=något är avklarat/avslutat (something is done/finished)

Ex: Hon åt fyra smörgåsar på en kvart. (She ate four sandwiches in 15 minutes)
       Vi flög till Thailand på 12 timmar. (We flew to Thailand in 12 hours)

PLEASE NOTE!

Hon läste boken på två timmar. - "avslutad handling" (She read the book in 2 hours.-" from beginning to the end")

Hon läste boken i två timmar. - "handlingen fortsätter" (She read the book for 2 hours. " a continuation necessary )