Time expressions - explanations  1               

Hur ofta? (how often?)

I + bestämd form                  i månaden / i veckan / i timmen / i minuten / i sekunden

Ex: Jag går på teater en gång i veckan (I go to the theatre once a week)
       Tåget går till Grankulla tre gånger i timmen. (The train to Grankulla leaves three times an hour.)

om + bestämd form               om året / om dagen /om dygnet

Ex: Jag reser utomlands ett par gånger om året. (I travel abroad a couple times a year)
      Jag byter kläder två gånger om dagen. (I change my clothes twice a day)

per + obestämd form            per dag / per vecka / per månad / per år

Ex: Jag ser på tv fyra gånger per vecka. (I watch TV four times per week)
      Vi skidar i Lappland tre gånger per år. (We ski in Lapland three times per year) 

 Hur länge? (how long?)

- / i / under = en jakande sats ( a positive sentence)

Ex: Jag bodde i Sverige i två år / Jag bodde i Sverige två år / Jag bodde i Sverige under två år. (I lived in Sweden for two years)

på= nekande sats ( a negative sentence)

Ex: Jag har inte besökt Norge på två år (I have not visited Norway for two years.)