Regelbundna verb (R)


Regelbundna verb följer reglerna.

I presens slutar de alla med –AR

I preteritum slutar de alla på –DE

I supinum slutar de på –T

Particip formerna får ändelserna –D, -T och –DE

Exempel: Att vårda - to take care of

Att vårda - vårdar -vårdade -vårdat (-vårdad, vårdat,vårdade)