Tankekartor - verb


Genom tankekartor kan du få en överblick om hur några av de grundläggande verben kan användas tillsammans med prepositioner och som reflexiva verb. Dessa verb används också i idiomatiska uttryck, talesätt mm.

Utskrivbara övningar kan laddas ner från delen ”nerladdningar” -grammatikövningar.

Att ge= to give
Att gå= to go, walk
Att ta= to take
Att slå= to hit
Att dra= to pull
Att stå = to stand
Att föra= to take (somewhere)
Att göra = to do
Att hålla = to hold
Att falla= to fall
Att komma= to come
Att känna = to feel
Att lägga= to lay(down), to place (flat on a surface)
Att ställa = to put, place (upright)
At sätta = to put, place


Du kan öva verb online i delen ”övningar” under både vokabulär- och bildövningar.